EKO

Naše planeta nám není lhostejná. Uvědomujeme si odpovědnost vůči přírodě i budoucím generacím. Snažíme se být co nejvíce ohleduplní k životnímu prostředí a k tomuto postoji vedeme také všechny naše zaměstnance. Samozřejmostí je pečlivé třídění veškerých odpadů. Kartóny a lepenkové obaly se znovu používají ke skupinovému balení a tak je zajištěno jejich několikanásobné použití. Naše nová vozidla splňují nejvyšší emisní normy, aby co jak nejméně zatěžovala životní prostředí. Šetrně zacházíme s energií. Používáme pohybová čidla, aby se svítilo jen tam, kde je potřeba. Snížili jsme také výrazně spotřebu elektrické energie instalací LED svítidel a to jak uvnitř budov, tak i venkovního osvětlení. Zateplením střech budov jsme snížili náklady na topení na minimum. Redukujeme tisk dokumentů. Používáme ekologické čistící a mycí prostředky.